TaiwanYes

台灣玉山之友網聚廳

施世榜/八堡圳彰化平原是台灣中部最早開發的地區;開發之初,雖然擁有廣大、平坦而肥沃的土地,但由於平原上的河川大多獨流入海,缺乏灌溉功能,大多數農田的收成並不好,甚至任其荒廢,成為野鹿、野豬活動的場所。 ...已開墾為農田

八堡圳從一七○九年(清康熙四十八年)開鑿,到一七一九年(清康熙五十八年)完成,整整花了十年的時間。其間,施世榜共投入五十萬元的資本,可見 工程的浩大。水圳完成後,被命名為「施厝圳」,共可灌溉五十多里,約一萬多甲的農地,為清代台灣最大的水利工程;施家後代光靠水租,每年就可獲得數萬石的 稻穀收入,真可說是吃喝不盡。 ...利潤相當不錯

巴布薩/貓霧揀(babuza)
巴布薩族主要分布地為大肚溪以南至濁水溪間,據有彰化縣坑平原大部,其一部分亦深入臺中縣盆地,至今臺中市西方。其主要部落如下:東螺社(彰化縣頭埤鄉番子 埔)、二林社(彰化縣二林鎮)、眉童社(彰化縣溪州鎮舊眉)、半線社(彰化市)、柴仔坑社(彰化市大竹阿夷)、阿東社(彰化市大竹番社口)、馬芝遴社(彰化縣鹿港鎮)、貓霧揀社(臺中市南屯區附近)。以上各社中東螺社之一部移至宜蘭,其餘大多移至埔理盆地。 ...si ㄢ ne ma
...平埔族帶著妻小跑走了 田園給了漢人 這些光棍唐山公
冒生冒死跑到台灣來拿鋤頭開田 死後無子嗣 那遺產誰繼承呢


岸裡社/張達京/葫蘆墩圳
按史料記載有關巴宰族史事如下:
1、1699年,吞宵土官卓霧叛亂,岸裡社人助官兵擒伏卓霧。 ...以番制番
2、1721年,朱一貴叛亂,岸裡社總土官阿穆(制番有功,第1代土官)之子阿藍協助官方 平亂。 ... 第2代繼續與清廷合作
3、1731年,大甲西社林武力與牛罵、沙轆二社煽動鄰近七社做亂,翌年更與樸仔籬、吞宵阿束等十社進攻彰化縣邑。阿穆之孫敦仔(第3代)與張達京(漢人通事)協助官兵破阿束社。 ... 第3代繼續與清廷合作
4、1740年,賜岸裡社土目熟番敦仔姓潘姓。 ... 被漢化5、1786年,林爽文叛亂,岸裡社土目潘明慈確守大甲溪南岸協助清軍。
6、1790年,乾隆召見潘敦仔,賜名曰大由仁。 ... 皇上召見 又賜名 多光彩


張達京字振萬,號東齋。少曾營攤商於鄉里。康熙五十年(1711)渡臺,居岸裡社。達京曉番語,識番情,值疫癘流行,乃以醫術行於其間,活人無數。土官阿莫稱其才德,以女妻之,人稱「番駙馬」。其後又續娶西勢尾、烏牛欄等六社頭目之女。
...有一ㄟ唐山公 有六ㄟ番ㄚ嬤
雍正元年(1723)任岸裡五社總通事。自是力田起家,擁資巨萬。
...當通事利潤一定不錯
雍正十年,協助清軍平定大甲名西社首魁林武力等番亂。亂平,護送降番至京,賜七品京官,拜領御衣一襲回台。旋與土官潘敦仔訂立墾約,以開墾今葫蘆墩之野。其地岸裡社番曾請墾,諸羅知縣周鍾瑄許之,久置荒蕪。
達京乃回籍招達朝、達標二兄弟及鄉人戚友渡台,合作招墾成田,以水源不足,乃於十年十一月立「張振萬」墾號,邀同秦登鑑、姚德心、廖朝孔、江又金、陳周文等組為六館業戶,而以張振萬為首,與岸裡等四社土官商議,由六館業戶備出工本,募工開築樸仔籬口大埤之水圳,分與四社灌溉,換取東南勢之旱埔地,招佃開墾。
... 招佃開墾 :誰是佃農 漢人乎 番社頭目乎 番社社民也
圳成,引大甲溪水,遍溉岸裡等社,凡千餘甲,家乃愈富。
乾隆十五年(1750)起陸續爆發通事侵入番界開墾之糾紛,官府整肅勢力過大之通事,張達京因此遭到革職被遣送回籍。 ...這就是探究歷史的重點

檢視次數: 94

發表留言論

您必須是玉山山友才能發表留言!

加入 TaiwanYes

台灣族在12:43pm對2008 十月 16的留言
昨天的留言在 咱ㄟ祖先主題館/論壇
昨天試了一下 把文章發表放在主題館裡面
結果並不能出現在玉山首頁

我覺得主題館立意非常好 可以比較有內容
只是新增文章不能跑到首頁 比較可惜

正在活動的山友

流量統計


此刻平均流量
Site Meter

© 2017   Created by 玉山編輯部.   管理小組

玉山山友徽章  |  報告問題  |  服務條款